okładka zeszytu nr 12

Issue 12 (2010)

Rzeszów 2010

Wstęp

Szanowni Państwo!

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Chcemy i my przyłączyć się do jego obchodów. Będą one okazją do przeprowadzenia kolejnej ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka. To okazja do pokazania dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz kształtowania środowiska w zgodzie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. To także okazja do zachęcenia do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym.

Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas. Poprzez działania prowadzone na całym świecie, cała ludzkość musi podjąć pracę mającą na celu zapewnienie godnej i bezpiecznej przyszłości dla nas, naszych wnuków i prawnuków.

Mówienie o różnorodności biologicznej nie jest sprawą prostą. Różnorodność biologiczna jest pojęciem bardzo złożonym, jest przedmiotem badań naukowych obejmujących wszelkie przejawy życia na Ziemi.

Mamy nadzieję, że w nowym Zeszycie Naukowym jego czytelnicy znajdą inspirację do przemyśleń o życiu i systemach, które to życie podtrzymują.

Redaktor Zeszytu
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Filipek-Mazur (Akademia Rolnicza w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Dorota Kalembasa (Akademia Podlaska, Siedlce)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Edykacji Środowiskowej
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: BONUS LIBER Sp. z o.o., 35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7