Okładka zeszytu 14

Issue 14 (2011)

Rzeszów 2011

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (School of Built and Natural Environment, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Wiśniowska- Kielian (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
 • Dorota Kalembasa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski)

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: BONUS LIBER Sp. z o.o., 35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7