Etyka publikacji

Czasopismo Polish Journal for Sustainable Development przyjęło za Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics).


Zasady te dotyczą zarówno autorów publikacji jak i recenzentów, komitetu redakcyjnego i naukowego czasopisma.