Komitet redakcyjny

Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief

Mariola Garczyńska (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz – Secretary

Grzegorz Pączka (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz – Secretary

Renata Szura (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz – Secretary

RADA PROGRAMOWA / NAUKOWA – PROGRAMING / SCIENTIFIC BOARD

Isabelle Barois Boullard (Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Veracruz, México)

Petr Bris (University in Zlin, Department of Production Management and Industrial Engineering, Czech Republic)

Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)

Luis M. Cunha (Faculty of Science, University of Porto, Portugal)

Vija Dislere (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia)

Barbara Filipek-Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)

Krzysztof Kasprzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Zofia Kołoszko-Chomentowska  (Politechnika Białostocka)

Mark Maboeta (North-West University, Potchefstroom, South Africa)

Gabriel Borowski (Politechnika Lubelska)

Alfredo Serreta Olivan (Universidad od Zaragoza)

Piotr Skubała (Uniwersytet Œlšski w Katowicach)

Czesława Rosik-Dulewska (Instytut Podstaw Inżynierii ŒŚrodowiska PAN w Zabrzu)

Victoria Thoresen (University College of Hedmark, Norway)

REDAKTOR JĘZYKOWY – LANGUAGE EDITOR

Bogumił Rychlak

REDAKTOR STATYSTYCZNY – STATISTICAL EDITOR

Lech Zaręba (Uniwersytet Rzeszowski)

WYDAWCA i SIEDZIBA REDAKCJI – PUBLISHER & EDITORIAL OFFICE

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

ul. Ćwiklińskiej 1a, pok. 3.37, 35-601 Rzeszów

E-mail: jkosteck@ur.edu.pl