Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski,

Kolegium Nauk Przyrodniczych,

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

tel. 17 872 1728         17 8721733

E-mail: jkosteck@ur.edu.pl