okładka zeszytu nr 10

Zeszyt 10 (2008)

Rzeszów 2008

Wstęp

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce jubileuszowy, bo dziesiąty, Zeszyt Naukowy. Zapraszamy do jego przeczytania i refleksji nad naszą drogą ku przyszłości, zgodnie z obowiązującym w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie prawem – w stronę zrównoważonego rozwoju. W zakresie naszych propozycji znajdziecie Państwo opracowania różnorodne, tak jak różnorodne są zainteresowania naszych autorów, członków Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie, oraz zainteresowanych naszym Zeszytem autorów z Polski i zagranicy.

Zgodnie z charakterem naszego pisma, prezentowane artykuły zawierają się głównie w płaszczyźnie bardzo szeroko pojętej problematyki sozologicznej, ale w związku z trwającą Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014), autorzy prezentują także swoje spojrzenie na wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju.

W naszym zainteresowaniu, po raz kolejny, znalazł się też nauczyciel. Staramy się inspirować Państwa do nowych poszukiwań i ewentualnych zmian, podsuwając konkretne przemyślenia i propozycje – wydaje się istotne dla refleksji także nad polską szkołą XXI wieku.

Wokół nas toczą się sprawy wielkie, bo toczy się życie. Większość autorów publikacji, podobnie jak, mamy nadzieję, nasi czytelnicy, to nauczyciele działający na różnych szczeblach edukacji. Świadomi faktu ewolucji w stronę gospodarki opartej na wiedzy, rozumiemy, że wiedza i tzw. dobre wykształcenie staną się wkrótce bardzo pożądanymi wartościami, które pozwolą łatwiej, wygodniej i bezpieczniej przejść przez życie. W tym duchu budujemy polską szkołę i oświatę XXI wieku.

Zapraszamy do czytania i długotrwałego korzystania z naszych publikacji.

Redaktor Zeszytu
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Filipek-Mazur (Akademia Rolnicza w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Dorota Kalembasa (Akademia Podlaska, Siedlce)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kotowska (Akademia Rolnicza, Szczecin)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie