okładka zeszytu nr 6

Zeszyt 6 (2005)

Rzeszów 2005

Wstęp

Szanowni Państwo!

Minął rok i znowu mamy przyjemność przekazać w Wasze ręce nowy Zeszyt Naukowy.

Z myślą o edukacji ekologicznej z elementami edukacji regionalnej, prezentujemy Państwu nasze prace naukowe, mając nadzieję, że znajdą one uznanie w oczach czytelników. Pragniemy, aby zawarte w Zeszycie artykuły były przydatne szerokiemu gronu ludzi zaangażowanych w działania pro-środowiskowe.

Szczególnie zależy nam jednak na uwadze nauczycieli różnych poziomów kształcenia, z uwzględnieniem opiekunów młodzieży pragnącej przystąpić do kolejnych zmagań w ramach Olimpiady Biologicznej.

Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, a te najlepiej wyzwalać na tym, co najbliższe młodzieży. Wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę, wzbudzenie chęci do poznania i badania środowiska oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za „Małą Ojczyznę” to cel nadrzędny wielu strategii edukacyjnych. Nasz Zeszyt, oprócz bogatej informacji uzasadniającej konieczność podejmowania edukacji ekologicznej zawiera także artykuły wyposażone w elementy edukacji regionalnej.

Cele kształcenia i wychowania w ramach tych dwóch ścieżek niewątpliwie łączą się ze sobą, ukazując szeroko rozumianą działalność człowieka w naturalnym środowisku. Zadaniem każdego edukatora i nauczyciela jest takie dobieranie skutecznych form i metod pracy, aby osiągnięcia jego słuchaczy i uczniów były jak najbardziej efektywne dla nich i miejsca, z którego pochodzą.

Redaktor Zeszytu
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin Richard Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Filipek-Mazur (Akademia Rolnicza w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Dorota Kalebasa (Akademia Podlaska, Siedlce)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kotowska (Akademia Rolnicza, Szczecin)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
E-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie