okładka zeszytu nr 8

Zeszyt 8 (2006)

Rzeszów 2006

Zeszyt został udostępniony na rzecz III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO (18-20 września 2006 r., Bystre k. Baligrodu, Bieszczady) i zawiera komunikaty autorów – uczestników konferencji.

Wstęp

Szanowni Państwo!

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie tworzymy dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą, mamy więc zwykle przyjemność prezentować interesujące badania prowadzone przez różne ośrodki.

Obecny Zeszyt został udostępniony na rzecz III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO (18-20 września 2006 r., Bystre k. Baligrodu, Bieszczady) i zawiera komunikaty autorów – uczestników konferencji.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Gleboznawstwa i Chemii Środowiska przy współpracy z Zakładem Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładem Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej, oraz Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach k. Lwowa. Pomocą finansową wsparło konferencję Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a organizacyjną Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Problematyka naukowa konferencji jest szeroka i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. degradacja chemiczna gleb i ich rekultywacja,
  2. nawozowe wykorzystanie odpadów i skutki dla środowiska glebowego i roślin,
  3. monitorowanie zagrożeń środowiska glebowego,
  4. kształtowanie właściwości gleb w różnych systemach rolnictwa,
  5. dynamika procesów glebowych w glebach użytkowanych i wyłączonych z uprawy,
  6. wykorzystanie roślin w ochronie i rekultywacji gleb zdegradowanych.

Mamy więc wielką przyjemność wręczyć Uczestnikom Konferencji Naukowej i naszym czytelnikom, kolejny Zeszyt Naukowy który, mamy nadzieję, będzie przydatny dla licznych zainteresowanych.

Redakcja Zeszytu

dr hab. inż. Janina Kaniuczak, prof. UR
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

Komunikaty znajdują się w wersji drukowanej zeszytu.