Tom 27(1) – 2023

Rzeszów 2023 Artykuły Krzysztof KASPRZAKLas pamięci – ekologiczny minimalizm funeralny Joanna KOSTECKA Ekologistyka ale jaka? Teresa NOGA i Natalia KOCHMAN-KĘDZIORA Mikroglony najczęściej wykorzystywane  w przemyśle rolno-spożywczym Teresa NOGA i Natalia KOCHMAN-KĘDZIORAWybrane aspekty związane z akwakulturami makroglonów na przykładzie NEOPYROPIA (PORPHYRA) Agnieszka PODOLAK, Karina KASPRZYK, Kinga SEMENOWICZ i Małgorzata MAŁEKKształcenie w zakresie podstaw statystyki na wybranych kierunkach […]

czytaj więcej ...