EDITORIAL COMMITTEE

Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – Editor-in-Chief

Mariola Garczyńska (Uniwersytet Rzeszowski) – Secretary

Grzegorz Pączka (Uniwersytet Rzeszowski) – Secretary

Renata Szura (Uniwersytet Rzeszowski) – Secretary

PROGRAMING / SCIENTIFIC BOARD

Isabelle Barois Boullard (Instituto de Ecología A.C, Xalapa, Veracruz, México)

Petr Bris (University in Zlin, Department of Production Management and Industrial Engineering, Czech Republic)

Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)

Luis M. Cunha (Faculty of Science, University of Porto, Portugal)

Vija Dislere (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia)

Barbara Filipek-Mazur (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)

Krzysztof Kasprzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Zofia Kołoszko-Chomentowska  (Politechnika Białostocka)

Mark Maboeta (North-West University, Potchefstroom, South Africa)

Gabriel Borowski (Politechnika Lubelska)

Alfredo Serreta Olivan (Universidad od Zaragoza)

Piotr Skubała (Uniwersytet Œlšski w Katowicach)

Czesława Rosik-Dulewska (Instytut Podstaw Inżynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu)

Victoria Thoresen (University College of Hedmark, Norway)

LANGUAGE EDITOR

Bogumił Rychlak

STATISTICAL EDITOR

Lech Zaręba (Uniwersytet Rzeszowski)

PUBLISHER & EDITORIAL OFFICE

University of Rzeszow, College of Natural Sciences, Institute of Agricultural Sciences, Environmental Protection and Management

Department of the Basis of Agriculture and Waste Management

Cwiklinskiej Str. 1, 35-601 Rzeszów, Poland, EU

E-mail: jkosteck@ur.edu.pl