okładka zeszytu nr 7

Issue 7 (2006)

Rzeszów 2006

Wstęp

Szanowni Państwo!

Kolejny Zeszyt Naukowy Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie, trafia w ręce Państwa w drugim roku Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014). Mamy przyjemność wręczyć ten zeszyt miedzy innymi nauczycielom i uczniom Podkarpacia, zainteresowanym udziałem w Olimpiadzie Biologicznej, podczas kolejnych – IV Uniwersyteckich Warsztatów Edukacyjnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Część zamieszczonych w Zeszycie artykułów skierowana jest do tej grupy czytelników. W jednym z artykułów, poświęconym Dekadzie Edukacji, wyraźnie uwypuklono rolę Olimpiady Bdla pobudzania ciekawości świata, zaspakajania potrzeby działania i rozwiązywania problemów- tak ważnych z punktu widzenia zrównoważonego i trwałego rozwoju. Zainteresowany problematyką ZR nauczyciel znajdzie w tym artykule także przykład inicjatyw pozwalających na włączenie się do grona osób podejmujących upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju w skali kraju.

Zeszyty tworzymy dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą, mamy więc przyjemność zaprezentować interesujące badania prowadzone także przez te ośrodki.

Redaktor Zeszytu
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Filipek-Mazur (Akademia Rolnicza w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Dorota Kalembasa (Akademia Podlaska, Siedlce)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kotowska (Akademia Rolnicza, Szczecin)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Czesława Trąba (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie